Hagyományőrző viselet – Bocskai öltöny

A Bocskai viselet a két világháború között vált társasági öltözetté, korábban az alapelképzelésben még hétköznapi ruhaként szerepelt. A későbbiekben azonban annyira elfogadott viseletté vált, hogy már a frakkot és díszmagyart előíró társasági eseményeken is bocskait viseltek. Napjainkra pedig már minden ünnepi alkalomra kitűnő választás. Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a bocskai viselet a nemzeti öntudat, a hazafias érzések egyfajta kifejező eszköze. Egy jelkép, amely a reformkor világnézeti és politikai hitvallását jelenti és amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc meghatározó viseletévé vált. A nemzetünkért hősi halált halt vértanúk is bocskait [...]